köper dödsbo

behöver köpa dödsbo i Stockholm?
Vi är specialister på köp av dödsbon, bohag, bohagstömning, bortforsling, flyttstädning,
värdering, samt försäljning av arvegods och kvarlåtenskap.

köper dödsbo

Vi förstår att när en familje medlem eller bekant har gått bort kan hanteringen av ett dödsbo kännas svår och prövande. Därför tillhandahåller vi en helhetslösning för dig som behöver hjälp och stöd under denna tunga och svåra period. Vi på Saras Hela Hem tar hand om allt! Vi värderar, tömmer, köper antikviteter, samt bortforslar och även flyttstädar och återvinner ditt dödsbo.

Vi är specialister inom dessa tjänster och du kan även vid behov anlita antingen en helhetslösning eller enstaka tjänster separat, beroende på dina särskilda förutsättningar. Dödsbo i Stockholm köpes med omnejd. Våra skräddarsydda tjänster anpassas efter dödsbo av olika storlekar och typer. Vi finns tillgängliga inom Stockholm regionen. Vi kommer till dig och tar hand om allt!

Värderar och köper dödsbo i Stockholm

Hos oss finner du specialiserade tjänster samt helhetslösningar vad gäller inventarie, värdering, tömning, uppköp och även bortforsling och flyttstädning av dödsbo och bohag som köpes inom Stockholm. Vi har många års erfarenhet på ryggen och samverkar med ett antal olika dödsbo uppköpare som bidrar med värdering och köp av föremål och antikviteter i ett dödsbo och bohag.

Vid ett uppskattning och värdering av arbetet vad gäller bortforsling och eventuell flyttstädning får du redan i ett tidigt stadie ett bestämt värde från oss på allt som kan köpas i ett dödsbo, innan vi sätter igång, då vi förstår att utropsförsäljningar och auktioner är osäkra och kan ta lång tid.

Vi tar hand om allt!

Vi tar hand om allt. Oavsett hur er situation ser ut eller vad ni specifikt önskar för arbete, så skräddarsyr vi alltid våra uppdrag för bästa möjliga resultat, så att du blir nöjd med en resultat över förväntningarna. Vi har många års erfarenhet inom Stockholm av att erbjuda kvalité och trygghet. Vi inventerar, värderar, sorterar, röjer, köper, säljer, bortforslar eller återvinner ditt dödsbo med omnejd. Vi genomför även flyttstädning vid behov, beroende på hur uppdraget ser ut.

köper och säljer värdesaker i ditt dödsbo

När det gäller uppköp, tömning och eventuell försäljning av dödsboet eller bohagets värdesaker, gör vi först och främst ett besök för att värdera de materiella tillgångarna som finns i bostaden. Efter värderingen har slutförts köper vi upp samtliga föremål från ditt dödsbo samtidigt som vi tömmer de resterande tillgångarna, som ska sedan transporteras och eventuell bortforslas till en återvinningsstation. Utöver köp och försäljning av föremål erbjuder vi öven möjligheten att skänka en mängd av tillgångarna till välgörenhet och andra relevanta organisationer. Uppköp av föremål består mestadels av värdesaker som till exempel inredning, porslin tillbehör, kläder, möbler, antikviteter och mera.

skräddarsydda lösningar

För oss är det oerhört viktigt att du som kund känner dig nöjd med resultatet. Vi strävar efter att överträffa dina förväntningar, då kundnöjdhet är en av våra främsta värderingar oavsett hur uppdraget ser ut, om vi värderar, tömmer, köper, säljer, röjer, städar, sanerar eller bortforslar ditt dödsbo och bohag. Är du ute efter enstaka tjänster? Eller är det så att en skräddarsydd helhetslösning passar bäst? Upp till dig! Vi anpassar arbetet efter din unika situation och förutsättningar.

Vi på Saras Hela Hem är erfarna inom branschen och kan garantera dig kvalité och trygghet inom Stockholm vid värdering och uppköp av dödsbo. Vi hjälper er med allt!

Sälj och köp

Vi på Saras Hela Hem erbjuder köp och försäljning av dödsbo. En preliminär uppskattning av priset görs omedelbar när vi får mer data och information kring de föremål som ska inventeras, värderas, säljas och bortforslas i ditt bohag.

Försäljning av bohag

Vi ser till att sköta hela processen av försäljning och uppköp av dödsbo och bohag. Vi värderar och säljer delar av bohaget eller köper dödsboet i sin helhet, beroende på vilka värdesaker och föremål som finns att inventera, värdera och köpa upp i dödsboet. Antikviteter samt dylika värdefulla föremål och möbler kan säljas på auktion till ett lämplig pris. Medan andra föremål kan bortforslas och återvinnas eller skänkas bort till organisationer som tar hand om detta. Vi gör en uppskattning av hela arbetet och kommer överens med dig om vad som blir bäst utifrån dina särskilda förutsättningar.

Vi köper och värderar dödsbo

Vi tar hand om allt! På Saras Hela Hem samverkar vi med väletablerade dödsbo uppköpare som tar hand om värdering och uppköp av möbler, föremål och värdesaker. Uppköpsvärdet bestäms i samband med en uppskattning för bortforsling av värdegods. Värdering är kostnadsfri, vilket att du inte behöver vänta på auktioner och sådant i onödan, som alltför oftast fördröjer hela processen.

Hur går det till med värderingen? Klicka här för mer information om våra tjänster.

erfarna dödsbo köpare

Faktumet är att det finns många aktörer ute på nätet som hävdar att dödsbo köps i Stockholm med omnejd. Men vi utmärker oss för vår kvalité, erfarenhet och engagemang.

Effektivitet är oerhörd viktigt för oss. Vi förstår innerligt att tiden är dyrbar, då nya ägare ska tillträda eller kontrakt som går ut. Vi har en mängd lastbilar utrustade med starka och engagerade medarbetare som är redo för att hjälpa er och utföra de stora uppdragen inom maximalt 2 dagar. Vi på Saras Hela Hem är även erfarna dödsbo köpare med kunnighet inom branschen. Vi finns här för er redo att med över 10 års erfarenhet, kunskap och engagemang hjälpa och guida er så långt vi kan. Vi har tagit hand om över 2000 dödsbo sedan 2004, med goda referenser bland privat personer och små som medelstora företag.

Genom våra helhetslösningar kan vi anpassa arbetet efter ditt behov och särskilda omständigheter. Vi har stor förståelse för att situationen ni befinner er i är både tung och ledsam och vill därför också finnas här och göra vardagen något lättare.

Klicka här om du vill veta mer om hur det går till med uppköp av dödsbo.
   

Dödsbo StockholmKöper dödsboDödsbo tömning - Dödsbo bortforsling - Dödsbo köpes - Sälja dödsbo - Tömma dödsbo - Tömma dödsbo Stockholm - Tömning av dödsbo pris 

efterlevnadsguiden.se kan du läsa mer om att sköta ett dödsbo

Ni behöver ej anstränga er med något. Vi sorterar och tar hand om allt i bostaden på ett respektfullt sätt. När uppköpet har skett transporteras dödsboet antingen till våran butik som ligger i Sundbyberg eller till en återvinningscentral. Inom alla röjningar utav bohag så ingår det även städning och bohagstömning.

Vi har tagit hand om över 2000 tömningar, städningar, köp och sälj av bohag och hela hem sedan 2004, med goda referenser bland privatpersoner, företag och ett antal gode män.

Tiden är dyrbar då nya ägare ska tillträda eller kontrakt som går ut när ett dödsbo ska säljas och efterlämnas. Vi har flera lastbilar utrustade med starka killar som är redo för att hjälpa er och utföra de stora uppdrag av att tömma och städa dödsbon inom max 2 dagar.

Vi på Saras hela hem anser kundens nöjdhet som en prioritering och det ser vi till att vi kan åstadkomma med hög kvalité på det bästa priset! Därför erhåller vi en låg kostnad med våra helhetslösningar.

BOKA ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK


Vi är specialister på helhetslösningar för uppköp, tömning, bortforsling och städning av dödsbon och hela hem.

VI HJÄLPER DIG MED:
Allt genom en enda kontakt. Använd vårt bokningsformulär eller ring till huvudkontoret 08-730 32 04. För snabbare svar vänligen ring +4670-88 66 436.